Rakstisks jautājums E-002484/11 Cătălin Sorin Ivan (S&D) un Daciana Octavia Sârbu (S&D) Komisijai. Pārtikas programmu uzlabošana mācību iestādēs