Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts, lēmums 22/08/2011