Kawża C-528/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-25 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État – Franza) – Confédération paysanne et vs Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi mmodifikati ġenetikament — Mutaġenesi — Direttiva 2001/18/KE — Artikoli 2 u 3 — Annessi I A u I B — Kunċett ta’ “orġaniżmu mmodifikat ġenetikament” — Tekniki/metodi ta’ modifika ġenetika użati tradizzjonalment u meqjusa li huma siguri — Tekniki/metodi ġodda ta’ mutaġenesi — Riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent — Marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri fit-traspożizzjoni tad-Direttiva — Direttiva 2002/53/KE — Katalgu komuni tal-varjetajiet tal-ispeċi ta’ pjanti agrikoli — Varjetajiet ta’ pjanti magħmula tolleranti għall-erbiċidi — Artikolu 4 — Ammissibbiltà fil-katalgu komuni ta’ varjetajiet immodifikati ġenetikament miksuba permezz ta’ mutaġenesi — Rekwiżit marbut mal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent — Eżenzjoni)