2013/27/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 16 november 2012 om antagande av en sjätte uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen [delgivet med nr C(2012) 8229]