2013/27/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 16. novembris ), ar kuru pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sesto atjaunināto sarakstu boreālajam bioģeogrāfiskajam reģionam (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8229)