Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5676 – Sevenone Media/G+J Electronic Media Service/Tomorrow Focus Portal/IP Deutschland/JV ) Dokuments attiecas uz EEZ