Rakstisks jautājums E-005978/11 Jürgen Creutzmann (ALDE) Komisijai. Vidējo uzņēmumu piekļuve ES atbalsta programmām