Rakstisks jautājums E-1379/10 iesniedza Corina Creţu (S&D) Komisijai. Komisijas iesaistīšanās konkrētas politikas koordinēšanā, lai izvairītos no domino efekta attiecībā uz sociālo sabrukumu Eiropas Savienībā