Rakstisks jautājums E-1909/10 iesniedza Georgios Koumoutsakos (PPE) Komisijai. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejas 60. sesija