Lieta T-417/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 29. marta spriedums — Poslovni Sistem Mercator /ITSB — Mercator Multihull ( “MERCATOR STUDIOS” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MERCATOR STUDIOS” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas grafiskas preču zīmes “Mercator” un “Mercator Slovenska košarica” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Kaitējuma reputācijai neesamība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)