Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāpieņem ĀKK un ES Ministru padomē attiecībā uz ieguldījumu finansēšanas noteikumu un nosacījumu pārskatīšanu (ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma II pielikuma 1. nodaļa)