Lieta C-36/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 6. septembra spriedums ( Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Lauksaimniecība — Ģenētiski modificēti organismi — Direktīva 2002/53/EK — Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējais katalogs — Kopējā katalogā iekļauti ģenētiski modificēti organismi — Regula (EK) Nr. 1829/2003 — 20. pants — Esoši produkti — Direktīva 2001/18/EK — 26.a pants — Pasākumi, kuru mērķis ir izvairīties no netīšas ģenētiski modificētu organismu klātbūtnes — Valsts pasākumi, ar ko ir aizliegts audzēt ģenētiski modificētus organismus, kuri ir iekļauti kopējā katalogā un kuri ir atļauti kā esoši produkti, gaidot, kad tiks veikti pasākumi, kas ir pamatoti ar Direktīvas 2001/18/EK 26.a pantu)