Lieta T-361/06: Vispārējās tiesas 2012. gada 27. septembra spriedums — Ballast Nedam /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nīderlandes ceļu seguma bitumena tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Tiesības uz aizstāvību — Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, sekas attiecībā uz trešajām personām)