Rakstisks jautājums E-7180/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisijai. Krīze un mikrouzņēmumi Slovēnijā