Rakstisks jautājums E-6809/10 Seán Kelly (PPE) Komisijai. Pasākumi cīņai pret piekrastes zonu neaizsargātību pret katastrofām