Valsts atbalsts – Nīderlande – Valsts atbalsts C 11/09 (kas saistīts ar NN 2/10 ( ex N 429/09) un N 19/10) – rekapitalizācijas pasākumi par labu uzņēmumu FBN un ABN Amro grupai – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu (Dokuments attiecas uz EEZ)