Rakstisks jautājums E-006376/11 Astrid Lulling (PPE) Komisijai. Luksemburgas uzņēmumu pakļaušana Francijas uzņēmumos izmaksāto dividenžu aplikšanai ar nodokli