Rakstisks jautājums E-009444/11 Niccolò Rinaldi (ALDE) Komisijai. Malagrotas atkritumu poligona rezerves atrašanās vietas noteikšana pēc pārkāpuma procedūras uzsākšanas pret Itāliju