Rakstisks jautājums E-010854/11 Oldřich Vlasák (ECR) Komisijai. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments