Rakstisks jautājums E-005020/11 Marc Tarabella (S&D) Komisijai. Eiropas ombuda kritika Komisijai attiecībā uz aviopasažieriem sniegtu kļūdainu informāciju