Rakstisks jautājums E-1892/10 iesniedza Emma McClarkin (ECR) Komisijai. Optimāla MVU potenciāla izmantošana