Tiesas (astotā palāta) 2012. gada 7. jūnija spriedums$