Cauza C-329/09 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 21 decembrie 2011 — Iride Spa, fostă Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Comisia Europeană, A2A SpA, fostă ASM Brescia SpA (Recurs — Ajutoare de stat — Schemă de ajutoare acordate unor întreprinderi de servicii publice — Scutiri fiscale — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața comună — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Calitate procesuală activă — Interesul de a exercita acțiunea)