Дело C-329/09 P: Решение на Съда (шести състав) от 21 декември 2011 г. — Iride SpA, по-рано Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA/Европейска комисия, A2A SpA, по-рано ASM Brescia SpA (Обжалване — Държавни помощи — Схема за помощи, предоставяни на предприятия за обществени услуги — Освобождаване от данъци — Решение, в което се приема, че помощите са несъвместими с общия пазар — Жалба за отмяна — Допустимост — Процесуална легитимация — Правен интерес)