Rakstisks jautājums E-8866/10 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes ieslēgšana kristālos