Rakstisks jautājums E-7830/10 Dan Jørgensen (S&D) Komisijai. Papildu jautājums par ķīmisko atkritumu transportu