Rakstisks jautājums E-6522/09 iesniedza Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Kohēzijas projektu finansējuma nepietiekamā izmantošana