2010/189/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 29. marts ) par meža pīļu profilaktisko vakcināciju pret zemas patogenitātes putnu gripu Portugālē un par atsevišķiem pasākumiem, ar ko ierobežo šādu mājputnu pārvietošanu un to produktu apriti (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1914)