Komisjoni teatis seoses komisjoni määruse (EL) nr 547/2012 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses veepumpade ökodisaini nõuetega) rakendamisega EMPs kohaldatav tekst (Komisjoni määruse (EL) nr 547/2012 ning eelkõige selle III ja IV lisa rakendamiseks vajalike ajutiste mõõtmismeetodite pealkirjade ja sellekohaste viidete avaldamine)