Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 547/2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af vandpumper EØS-relevant tekst (Titler på og referencer til foreløbige målemetoder, som offentliggøres med henblik på gennemførelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 547/2012, særlig bilag III og IV)