Rakstisks jautājums E-010069/11 Michael Cashman (S&D) Komisijai. Zoodārzu direktīvas (1999/22/EK) noteikumu ievērošana ES