Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/519 (2021. gada 24. marts), ar ko attiecībā uz trihinellu pārbaudi nepārnadžiem un Apvienotās Karalistes atkāpi no trihinellu pārbaudes mājas cūkām groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1375 (Dokuments attiecas uz EEZ)