Rakstisks jautājums E-001280/11 Cristiana Muscardini (PPE) Komisijai. 100 haskiju nogalināšana Kanādā