Rakstisks jautājums P-6947/10 Olle Schmidt (ALDE) Komisijai. Romu minoritātes stāvoklis Eiropā un ES pilsoņu brīva pārvietošanās