Tiesas spriedums (virspalāta) 2011. gada 24.maijā.#Eiropas Komisija pret Francijas Republiku.#Valsts pienākumu neizpilde - EKL 43. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Notāri - Pilsonības nosacījums - EKL 45. pants - Dalība valsts varas īstenošanā.#Lieta C-50/08. Tiesas spriedums (virspalāta) 2011. gada 24.maijā.