Rakstisks jautājums E-4290/10 Marek Henryk Migalski (ECR) Komisijai. Progress Annas Poļitkovskas slepkavības izmeklēšanā