Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 49. panta nozīmē