Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2011 ( Ú. v. EÚ C 100, 31.3.2011 )