Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2011 ( Dz.U. C 100 z 31.3.2011 )