Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2011 ( PB C 100 van 31.3.2011 )