Labojums Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskatā par 2011. finanšu gadu ( OV C 100, 31.3.2011. )