Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitos klaidų ištaisymas ( OL C 100, 2011 3 31 )