Berigtigelse til oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2011 ( EUT C 100 af 31.3.2011 )