Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6381 – Google/Motorola Mobility ) Dokuments attiecas uz EEZ