PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE SPRÁVY O POSÚDENÍ VPLYVU TÝKAJÚCEJ SA OBCHODNÝCH VZŤAHOV MEDZI EÚ A JAPONSKOM Sprievodný dokument Odporúčanie pre rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Japonskom