DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW DOTYCZĄCEGO STOSUNKÓW HANDLOWYCH MIĘDZY UE A JAPONIĄ Towarzyszący dokumentowi Zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią