DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI SOMMARJU EŻEKUTTIV TAR-RAPPORT TAL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT DWAR IR-RELAZZJONIJIET KUMMERĊJALI BEJN L-UE U L-ĠAPPUN Li jakkumpanja d-dokument Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati dwar Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun