KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA PAR ES UN JAPĀNAS TIRDZNIECĪBAS ATTIECĪBĀM KOPSAVILKUMS Pavaddokuments Ieteikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu