РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И ЯПОНИЯ придружаваща Препоръка за Решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Япония