Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 700/2012 z 30. júla 2012 , ktorým sa vykonávajú zníženia rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2012 z dôvodu nadmerného výlovu v predchádzajúcich rokoch